Αποστολή και παράδοση

Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται εντός της Ελλάδος, τής Κύπρου και στην αλλοδαπή μέσω τού συνεργαζόμενου με εμάς μεταφορέα. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο).

Συνεργαζόμαστε με την Daily Courier and ACS για τις αποστολές στην Ελλάδα και με την DHL για την Κύπρο και την Ευρώπη. Δεν κάνουμε αποστολές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Daily Courier

- Αττική με ταχυδρομικό κώδικα 19*- Τα έξοδα αποστολής ανέρχονται σε 6,20€ από 0-2kg. Πάνω από 2 κιλά, τα επιπλέον κιλά κοστίζουν 0,70€ / κιλό.

- Υπόλοιπη Αττική - Κόστος παράδοσης 4,96€ από 0-3kg. Πάνω από 3 κιλά, τα επιπλέον κιλά κοστίζουν 0,70€ / κιλό.

- Υπόλοιπη Ελλάδα - Κόστος παράδοσης 6,20€ από 0-2kg. Πάνω από 2 κιλά, τα επιπλέον κιλά κοστίζουν 0,70€ / κιλό.

 

ACS Courier

- Αττική - Τα έξοδα αποστολής ανέρχονται σε 2,50€ από 0-2 κιλά. Πάνω από 2 κιλά, τα επιπλέον κιλά κοστίζουν 0,75€ / κιλό.

- Υπόλοιπη Ελλάδα - Κόστος παράδοσης 4,00€ από 0-2kg. Πάνω από 2 κιλά, τα επιπλέον κιλά κοστίζουν 1,30€ / κιλό.

- Κύπρος - Κόστος παράδοσης 8,80€ από 0-3kg. Πάνω από 3kg μπορείτε να δείτε τις χρεώσεις εδώ..

 

DHL Courier

- Κύπρος και Ευρώπη - Κόστος παράδοσης 19,50€ από 0-5kg. Από 5-30 κιλά το επιπλέον κιλό κοστίζει 0,90€ / κιλό. Από 30-70kg επιπλέον κιλά είναι 1,60€ / κιλό. Για 70+kg επιπλέον κιλά είναι 8,10€ / κιλό.

 

Η ημερομηνία παράδοσης τού προϊόντος ορίζεται στην επιβεβαίωση τής παραγγελίας και σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί τέτοια, το προϊόν παραδίδεται εντός δέκα (10) ημερών στην Ελλάδα και εντός δεκαπέντε (15) ημερών στην Κύπρο και στην αλλοδαπή από την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η παράδοση γίνεται μέσω του συνεργαζόμενου με την επιχείρησή μας μεταφορέα.

Σε περίπτωση κατά την οποία για λόγους ανωτέρας βίας, όπως π.χ. ενδεικτικά αποτελούν οι κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ. δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε το προϊόν εντός του καθορισμένου χρόνου, θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail αν επιθυμείτε την ολοκλήρωση τής παραγγελίας και σε καταφατική περίπτωση θα ορίσουμε νέα ημερομηνία παράδοσης.

Σε περίπτωση αδυναμίας τού μεταφορέα να σας παραδώσει την παραγγελία σας, θα σας αφήσει σημείωμα για τον τόπο που βρίσκεται η παραγγελία σας και πως θα επικοινωνήσετε εσείς μαζί του ή αυτός με εσάς.

Σε περίπτωση που το προϊόν είναι έτοιμο προς παράδοση και δεν έχει παραδοθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του καταστήματός μας, το κατάστημά μας θα θεωρήσει ότι υπαναχωρείτε από την παραγγελία και επιθυμείτε την ακύρωσή της. Στην περίπτωση αυτή θα σας επιστρέψουμε ατόκως οιοδήποτε ποσό έχετε καταβάλει στην επιχείρησή μας το αργότερο εντός 14 ημερών από την λήξη τής συμβάσεως.

Σε περίπτωση απώλειας τής παραγγελίας εξ υπαιτιότητος του μεταφορέα θα ενημερωθείτε άμεσα από το κατάστημά μας και, εφ’ όσον το επιθυμείτε, θα αντικαταστήσουμε και θα αποστείλουμε εκ νέου σε εσάς το ίδιο προϊόν που παραγγείλατε, άλλως θα σας επιστρέψουμε ατόκως κάθε ποσό που λάβαμε από εσάς.

Από την παράδοση τού παραγγελθέντος προϊόντος σε εσάς ή σε άλλο πρόσωπο που ενεργεί κατ’ εντολήν σας για να παραλάβει το προϊόν, μετατίθεται σε εσάς η ευθύνη για το προϊόν, αποκτάτε, δε, την κυριότητα τού προϊόντος όταν η επιχείρησή μας εισπράξει ολοσχερώς τα ποσά που οφείλονται σε σχέση με το προϊόν συμπεριλαμβανομένων τού τιμήματος και των εξόδων αποστολής.

Offers